4G til Austmarka

4g logo                 

Telenor vil bygge ut 4G på alle eksisterende basestasjoner i Norge i løpet av et par år.
Bergkollen på Austmarka vil bli oppgradert ved årsskiftet 2016/2017.

Vi kommer tilbake med tidspunkter for andre basestasjoner i Kongsvinger når informasjonen er tilgjengelig.

Hilsen Austmarka Utvikling