Idrettslaget

Austmarka Idrettslag er organisert som et allidrettslag som skal gi barn i bygda en smak på mange ulike idrettsaktiviteter, samt være organisasjon for konkurranseidrett for aktive idrettsutøvere i alle aldre. I 2011 har vi aktiv deltakelse med fire fotballag som deltar i både seriespill og turneringer. O-gruppa har løpere som deltar i løp både lokalt og i Sverige og Danmark. Allidretten aktiviserer over 70 barn i alderen 3 til 15 år. Gjennom idrettslagets allidrettsgruppe får de prøve seg i ulike aktiviteter som, friidrett, turn, svømming, klatring, skyting, skøyter, langrenn og ballspill. I fjor ble det også startet egen skiskyttergruppe, som allerede har arrangert klubbløp!


Idrettslaget består av et hovedstyre med styremedlemmer som samtidig er gruppeledere i de ulike undergruppene. I år har vi fem undergrupper. Disse er orienteringsgruppa, fotballgruppa, allidrettsgruppa, skiskytingsgruppa og anleggsgruppa.


STYRET FOR 2011 BESTÅR AV FØLGENDE

Leder:          Espen Jahnsrud
Nestleder: Karoline Nordseth   
Kasserer:      Tom Ove Mikaelsen
Sekretær:     Audhild Riegels
Orientering:  Tor Solbergseter
Anlegg:        Thomas Johnsrud
Fotball:         Camilla Eriksen
Allidrett:       Åse Andersson
Skiskyting:  Per Anders Holen
Vararepr.:     Trine Elnæs Sandbakken
Valgkomite:  Lisbeth Holt Olsen, Mona Sværen 
                   ---
Revisor:       Wenche Vestbekken