Tomter på Austmarka

Her finner du informasjon om hytte- og hustomter som er til salgs i Austmarka-området.
For opplysninger om eiendommer, småbruk og plasser som er til salgs eller vurderes solgt,
ta kontakt med styret i Austmarka Utvikling.


Hustomter:

 

Sted

Grunneier

Antall tomter

Infrastruktur

Austmarka sentrum

Torgeir Lia
Tlf. 911 79 915                 

ca 8 Reg.

Vei, vann, kloakk, strøm, bredbånd

Austmarka sentrum

Knut Eriksen
Tlf. 62 82 82 19

3+3 Reg.

Vei, vann, kloakk, strøm, bredbånd

Jensmoen-Svensmoen

Kongsvinger kommune
Tlf. 62 80 88 00

16 Reg.

Vei, vann, kloakk, strøm, bredbånd

Jensmoen-Svensmoen

Christen Larsmoen
Tlf. 62 82 81 23

4

Vei, vann, kloakk, strøm, bredbånd

Austmarka sentrum

Svein Holm
Tlf. 997 28 660  http://www.fagbygg.com

10 Reg.

vann, kloakk, strøm, bredbånd

Høiby-grenda

Tom Owe Mikalsen
Tlf. 950 36 950

2

Vei, strøm og telefon

Høiby-grenda

Kari Johnsrud
Tlf. 62 82 82 10

2

Vei, strøm og telefon

Karterud

Bernt Karterud
Tlf. 62 82 87 33

2-3

Vei, vann, telefon, strøm

Larsmoen

Christen Larsmoen
Tlf. 62 82 81 23

6

Vei, vann,     telefon, strøm                        

Aaserud

Siv Berg og Kent Nybråten
Tlf. 62 82 54 71

2-3

Vei, vann, telefon, strøm                        

Bottilsrud

Rune Vestbekken
Tlf. 62 82 87 89

2-3

Vei, vann, telefon, strøm                        

Ingelsrud

Egil Rustad
Tlf. 62 82 86 16

2-3

Vei, vann, telefon, strøm                          

Jammerdal

Jan Elvevold
Tlf. 412 21 335

3

Vei, strøm og telefon

Reg.= Ferdig regulert område

 

 

Hyttetomter:

Sted

Grunneier

Antall tomter

Infrastruktur

Høiby-grenda

Tom Owe Mikalsen
Tlf. 950 36 950

1

Veg, strøm, telefon

Høiby-grenda

Kari Johnsrud
Tlf. 62 82 82 10

1

Veg, strøm, telefon

Søndre Hærsjøen     øst

Pål Skullerud
Tlf. 942 38 829

3

Veg,

Søndre Hærsjøen     øst

Ann Kristin Skarnes
Tlf. 62 82 83 61

3

Veg

Søndre Hærsjøen     øst

Carsten Larsmoen
Tlf. 62 82 81 23

3

Veg

Søndre Hærsjøen     øst

Kari Johnsrud
Tlf. 62 82 82 10

3

Veg

Søndre Hærsjøen nord

Espen Jahnsrud
Tlf. 62 82 84 36

8 Reg.

Veg, strøm, telefon

Langs Møkeren ved Jammerdal

Arild Thomassen
Tlf. 62 81 71 76

7-8 Reg.

Veg, strøm

Syd for Smalsundet ved Nabben

Jan Erling Sværen
Tlf. 62 82 81 48

2

Veg, strøm, telefon

Syd for Nabben ved Møkeren

Hege og Per Vidar Nabben
Tlf. 62 82 84 18

5-6

Strøm, telefon

Nord for Tusse-vangen ved Rv 200

Ole Jonny Dahl
Tlf. 911 46 962

8

Veg

Tangen i Møkeren

Terje Hellerud
Tlf. 62 82 83 42

3

Veg, telefon, strøm

Tangen i Møkeren

Per Vidar Nabben
Tlf. 62 82 84 18

3

Veg, telefon, strøm

Reg.= Ferdig regulert område